Křižovatka ulic Valdštejnská / Šafaříkova / Dobrovského se nachází mezi kruhovým objezdem u soudu(Jungmannova) a Energomontážemi ve vilové čtvrti Kailův vrch.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : V CELÉ LOKALITĚ KEILŮV VRCH JE RYCHLOST OMEZENA NA 30 KM/H A JE SKUTEČNĚ NUTNO JI DODRŽET.
V celé lokalitě je také PŘEDNOST ZPRAVA !!


Příjezd od Turnova: Směr Chrastava (Hrádek n. N.) - hned za tunelem odbočte vpravo. Doporučujeme zahájit odbočovací manévr ještě v tunelu, protože stěna tunelu končí až za odbočkou. Následuje světelná křižovatka zvaná Sofie, na ní odbočíte vpravo. Na následujícím kruhovém objezdu máme směrovku, zde odbočíte vlevo (na 3. odbočce) do ulice Šafaříkova. Po 300 metrech přijedete na křižovatku Šafaříkova / Valdštejnská / Dobrovského k naší ordinaci. Vchod je z Dobrovského ulice.

Příjezd od Chrastavy : Po rychlostní komunikaci pokračujte až k čerpací stanici SHELL (neodbočujte dříve) - odbočka na první pohled vypadá jako sjezd k čerpací stanici. Sjeďte z rychlostní komunikace na úrovni pumpy a následně odbočte vlevo. Podjedete dálniční most a pokračujete rovně až ke kruhovému objezdu u soudu (Jungmannova) . Na kruhovém objezdu odbočte vlevo (na 3. odbočce) do ulice Šafaříkova.Po 300 metrech přijedete na křIžovatku Šafaříkova / Valdštejnská /Dobrovského k naší ordinaci. Vchod je z Dobrovského ulice.

Příjezd/Příchod od Energomontáží (od Benziny na Chrastavské ulici): Ulicí Dobrovského (dlážděná strmá ulice) vzhůru. Na konci stoupání ulice Dobrovského uhýbá vpravo. Autem je ale potřeba objet blok jednosměrkami po směru hodinových ručiček.

Příjezd z centra: Od radnice přes Malé náměstí, Valdštejnskou ulicí kolem Šavlovny, bývalého soudu (dnes vazební věznice) STÁLE ROVNĚ kolem školy U soudu až na křižovatku Valdštejnská / Šafaříkova /Dobrovského. Vchod je z Dobrovského ulice POZOR: Přednost zprava v celé zóně a rychlost omezena na 30 km/h.