Prevence:

vakcinace proti moru a myxomatóze
po předchozí dohodě i proti pasteurellóze a plísním.

"Myxomatóze zakrslých pet králíků dosud není věnována dostatečná pozornost s odůvodněním, že není v kontaktu s ostatními králíky. Tato skutečnost je však v rozporu s epizootickou skutečností, protože v panelových sídlištích měst je dnes koncentrace králíků dokonce větší než na vesnicích. Proto je třeba i jednotlivě držené domácí králíčky potřeba 2x ročně očkovat proti moru a myxomatóze" dr Cvrček

Léčba , interna, chirurgie, výživa, tlumení kokcidiózy