Sprejové obojky

Jsou některé psí zlozvyky, které ohrožují buď psa nebo jeho okolí.
Protože nebyly zvládnuty už u štěněte, projevují se v čím dál silnější formě a chovatelé si často neví rady s jejich řešením, které ale skutečně naléhavě potřebují. Mám na mysli takové, jako je utíkání ze zahrady a pronásledování motocyklů nebo aut, kdy majitel často trne v obavách o život svého psa nebo motocyklisty, který se lekne, spadne, ublíží sobě a pak psovi.
Pes, který se na procházce vytrhne a běží si "natrhat kočičky" je také společensky nepřijatelný. Když se to stane u lesa a pes běží za zvěří, zbývá často jen stát a modlit se, abychom z lesa neslyšeli výstřel a poslední zavytí našeho miláčka.
Štěňátko radostně vítající návštěvu skákáním na nohy je roztomilé do té doby, než vyroste ve velké zvíře, které při vítání porazí babičku,která si zlomí nohu v kyčelním krčku a celá rodina tone v nejistotě, jestli babička operaci přežije.
Pes vyskakující na stůl je pouhou nepříjemností, ale v okamžiku, kdy sežere a rozhází tabuli vánoční nebo svatební oslavy je na tento dříve drobný prohřešek nahlíženo zcela jinak.
To jsou případy, kdy je potřeba rázně zakročit proti zlozvyku již pevně zakořeněnému.Majitelé psů se velmi často uchylují k zoufalému křiku, tělesným trestům, vrhání předmětů a psi často považují tuto činnost za příjemné zpestření života novou zajímavou hrou. Přitom je potřeba tento problém řešit velmi rychle, dokonce dříve, než se změní majitelovy metody výcviku.
Kličkování psů mezi jedoucími auty na silnici může pro psa být adrenalinovým sportem, pro nás (majitele i řidiče) však docela infarktovou situací. Pro právníka pak i zdrojem obživy. Takže co nyní ? Je potřeba např. naučit psa respektu z aut a silnice jako zakázané oblasti. Dříve se tato situace řešila domluvou se známými, kteří psa z jedoucího auta např. švihli proutkem, polili vodou nebo postříkali ze stříkací pistolky. (viz kniha 1000 rad pro milovníky psů). Někdy ovšem docházelo k nebezpečným situacím kdy známí riskovali přejetí kamarádova psa. Jistě, existovalo řešení v podobě elektrických obojků, které dávaly elektrické výboje, ale osobně bych nic podobného nepřipustil a považuji elektrický obojek za týrání.
Zde se jeví jako velmi pokrokovou formou zábrany nežádoucího chování sprejový obojek Jet Care . Na příkaz dálkového ovladače zazní na obojku psa pípnutí, jako upozornění na nežádoucí chování. Pokud pes pokrařuje v činnosti, např. v pronásledování kočky, zmáčkne psovod tlačítko č. 2 a z obojku vystříkne proud čisté vody hnané stlačeným vzduchem. Na rozdíl od stříkací pistolky se vždycky trefí a sykot spreje je velmi důrazným impulzem. Dobrmance, která léta pronásledovala kočky, stačilo jednou zasyčet pod krk a nyní vzorně poslouchá na první polohlasné přivolání.
Tento obojek má ještě další úspěšná použití při ochraně stolu a ledničky. Jeden pes si dokázal otevřít ledničku a vyžrat, co uznal za vhodné. Majitel přilepil zařízení z obojku na ledničku a při pokusu psa o vyloupení ledničky ho aktivoval. Od té doby je lednička pro psa tabu - tedy nedotknutelný prostor, na který se ani neodvažuje myslit.
Použití obojku při výcviku, resp. ochraně hluchých psů před auty se nabízí samo. Při pouhé potřebě upozornit hluchého psa na pokyn lze umístit zařízení např. tak, že pes vidí proud vody která nestříká přímo na něj.
Sprejový obojek má ještě dvě další varianty. Jedna je proti štěkání, kdy místo dálkového ovladače je instalován mikrofon. Pes štěkne, obojek stříkne. Zde jsem velmi potěšen strategií dovozce těchto obojků, protože jsou distribuovány pouze prostřednictvím veterinárních lékařů, kteří se zabývají poruchami chování psů.
Řada psů totiž štěká ze zoufalství ze samoty nebo z opuštěnosti a přiložit takovémuto psovi obojek na celý den znamená vystavit ho nepředstavitelnému stressu. To představuje psychické týrání a takový pes se velmi často začne sebepoškozovat - např. lízáním jednoho místa takovým způsobem, že na něm ztratí srst a poškodí kůži. Nebo se nahromaděný stress může vybít v agresivitě proti rodině majitele. Veterinární lékař tedy posoudí, zda je tento obojek pro tohoto psa vhodný a na jakou dobu. Jistě, pokud má být rodina kvůli štěkání vystěhována nebo pes utracen,je varianta s obojkem bezpochyby přijatelnější. Součástí prodeje obojku je ale také poučení rodiny a změna jejího chování vůči štěkajícímu psovi tak, aby nedošlo k psychické újmě zvířete.
Další variantou je tzv. neviditelný plot, kdy je v zemi položeno vedení a obojek při přiblížení k tomuto vodiči nejprve pípne a potom vypustí dávku vody.