DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ :

V CELÉ LOKALITĚ KEILŮV VRCH JE RYCHLOST OMEZENA NA 30 KM/H A JE SKUTEČNĚ NUTNO JI DODRŽET.
V celé lokalitě je také PŘEDNOST ZPRAVA !!